Back to the roots - Hälsa och välmående

Ett stilla sinne!

EN DAGS MINDFULNESS TYST RETREAT!

Unna dig en dag i tystnad, kravlöshet och långsamhet!
Lämna vardagslivet bakom dig, fördjupa dig i utövandet av mindfulness och meditation.

Under en tyst dag får du lära dig enkla övningar som hjälper dig att finna inre ro och kraft, Vi övar grundläggande mindfulness tekniker, redskap som du kan använda dig av både i din vardag, i dina relationer och i ditt arbetsliv.

I mindfulnessträningen försöker vi inte förändra någonting eller lösa några problem, utan uppmärksammar det som finns i kroppen, känslorna och sinnet, vilket kan ge oss en bättre förståelse för hur tankar och känslor kan påverka vår hälsa och vår livskvalitet. Genom övningar i självmedkänsla stimuleras känslor av samhörighet, trygghet och lugn samt omtanke och förståelse för oss själva.

Tag med liggunderlag, ev liten kudde, filt, tröja, bekväma skor och kläder ( en del av övningarna görs utomhus) mellanmål och ev en sallad till lunch för mindful eating tillsamman.


Ozonterapi för bensår el andra svårläkta sår.

Goda resultat har uppvisats med lokal ozonbehandling vid bensår, andra svårläkta sår, brännskador, strålskador m.m

  • Ozon ökar syrsättningen i vävnaderna
  • Blodflödet ökar.
  • Läkningsprocessen påskyndas
  • Aktiverar immunsystemet
  • Är antimikrobisk - antibakteriell

Såret sköljs först med ozoniserat vatten el annan vätska.  Därefter bäddas såret in i en tätt omslutande påse genom vilken ozongasen passerar i ca 20-30 min varefter den passerar ut via ett filter som omvandlar ozongasen till rumsluft. Efter behandlinge smörjs området in med ozonolja.