Back to the roots - Hälsa och välmående

Reviva på äventyr till Kaitsor och M.E.A Harmonie


Del 1/5 ( skrivet av Ann Snellman)
Våra tarmar kan samla gammalt slagg och avföring. Vi dricker för litet och avföringen torkar....en förruttnelse kan ske...det gör också att svampar och parasiter kan trivas bättre. Kanske inte det trevligaste samtalsämnet men så nödvändigt och viktigt. Tarmen är nyckeln till en god hälsa.


Del 2/5 Marica Ainonen som står bakom tarmsköljningsmaskinen är sjukskötare och colon hydroterapeut. Hon är en trygg och 
varm människa. Här är det Camilla som är patient. Camilla är avslappnad och cool och de går nu igenom processenDel 3/5 Behandlingen är uppdelad i 3 faser. Fas 1 går ut på att man sätter in vatten i tarmen och Marica hjälper till och masserar magen för att lösa upp blockeringar. Fas 2 går ut på att lösa upp slagg och Fas 3 är transporten ut. Man behöver göra sköljningen flera gånger, rekommendationen är 5-10 gånger och det är individuellt hur länge processen tar.

Del 4/5 Tarmmassage! Kliniskt, rent och diskretDel 5/5. Nöjd och glad Camilla efter sin andra behandling. Camilla beskriver tarmsköljningen som befriande och känner ett tydligt behov av att fortsätta.Ozonterapi - Otsoniterapia

Ozonterapi är en behandlingsform som innebär att man använder sig av ozongasens egenskaper - trepartikel formen av syret O3. ozon är naturligt närvarande i atmosfären och bildas av syret som finns i luften. Medicinskt ozon framtas via en ozongenerator av medicinskt syre.

Ozonens helande egenskaper har använts inom medicinen redan under andra världskriget. Ozonterapi kan ses som en naturlig läkning, har en kraftfull antiseptisk verkan samt är energigivande.

Effekten av ozonterapi grundar sig på;

 • Förbättrar blodflödet - motverkar nedbrytningsprocesser
 • Ökar syretillförseln till cellerna
 • Har en antiinflammatorisk effekt
 • Bakterie, virus och parasitdödande egenskaper
 • Läkningsprocessen påskyndas
 • Rensar toxiner
 • Stärker immunförsvaret - mer energi - ökar motståndskraft
 • Antioxidant effekt
För vem:
 • Vid kronisk smärta, fibromyalgi
 • Kroniska sjukdomar
 • Stödbehandling vid cancersjukdom
 • Behandling vid kroniska sår ex. diabetes
 • Kroniska tarmsjukdomar
 • Positiv inverkan på nervsystemet
 • Utmattning, trötthet
 • Hudproblem, exem m.m
 • Förbättrar resistens vid fysisk ansträngning - idrottare
 • Grundfrisk - förbättrar motståndskraft och ökar energi
På vilket sätt kan ozonbehandlingen utföras:

Ozon via tarm: Liten mängd ozon sätts via en kateter in i tarmen.

Ozon påsbehandling för sår

Ozon infusion: Infusion med ozonerat koksalt via kanyl.

Autohemoterapi: 100-200ml av klientens blod ozoneras och infuseras långsamt tillbaka via kanyl.

Ozoninjektion - För lokala besvär.

Alla behandlingar ges inte ännu i Kaitsor.