Back to the roots - Hälsa och välmående

Ozonterapi - Otsoniterapia

Ozonterapi är en behandlingsform som innebär att man använder sig av ozongasens egenskaper - trepartikel formen av syret O3. ozon är naturligt närvarande i atmosfären och bildas av syret som finns i luften. Medicinskt ozon framtas via en ozongenerator av medicinskt syre.

Ozonens helande egenskaper har använts inom medicinen redan under andra världskriget. Ozonterapi kan ses som en naturlig läkning, har en kraftfull antiseptisk verkan samt är energigivande.

Effekten av ozonterapi grundar sig på;

 • Förbättrar blodflödet - motverkar nedbrytningsprocesser
 • Ökar syretillförseln till cellerna
 • Har en antiinflammatorisk effekt
 • Bakterie, virus och parasitdödande egenskaper
 • Läkningsprocessen påskyndas
 • Rensar toxiner
 • Stärker immunförsvaret - mer energi - ökar motståndskraft
 • Antioxidant effekt
För vem:
 • Vid kronisk smärta, fibromyalgi
 • Kroniska sjukdomar
 • Stödbehandling vid cancersjukdom
 • Behandling vid kroniska sår ex. diabetes
 • Kroniska tarmsjukdomar
 • Positiv inverkan på nervsystemet
 • Utmattning, trötthet
 • Hudproblem, exem m.m
 • Förbättrar resistens vid fysisk ansträngning - idrottare
 • Grundfrisk - förbättrar motståndskraft och ökar energi
På vilket sätt kan ozonbehandlingen utföras:

Ozon via tarm: Liten mängd ozon sätts via en kateter in i tarmen.

Ozon påsbehandling för sår

Ozon infusion: Infusion med ozonerat koksalt via kanyl.

Autohemoterapi: 100-200ml av klientens blod ozoneras och infuseras långsamt tillbaka via kanyl.

Ozoninjektion - För lokala besvär.

Alla behandlingar ges inte ännu i Kaitsor.