Back to the roots - Hälsa och välmående

Ozonterapi för bensår el andra svårläkta sår.

Goda resultat har uppvisats med lokal ozonbehandling vid bensår, andra svårläkta sår, brännskador, strålskador m.m

  • Ozon ökar syrsättningen i vävnaderna
  • Blodflödet ökar.
  • Läkningsprocessen påskyndas
  • Aktiverar immunsystemet
  • Är antimikrobisk - antibakteriell

Såret sköljs först med ozoniserat vatten el annan vätska.  Därefter bäddas såret in i en tätt omslutande påse genom vilken ozongasen passerar i ca 20-30 min varefter den passerar ut via ett filter som omvandlar ozongasen till rumsluft. Efter behandlinge smörjs området in med ozonolja.