Back to the roots - Hälsa och välmående

MBSR (Mindfulness based stressreduction)


Över 2500 vetenskapliga studier har publicerats på positiva effekter av mindfulness träning. Mindfulness är i dag ett av de mest forskade områdena inom psykologin.
Vill du lära dig mer om de övningar som i tusentals studier visat att; 

Inlärning, koncentration och fokusering ökar.
Utvecklar dina empatiska och sociala förmågor.                     Förbättrar din självinsikt, intuition och beslutsförmåga.
Förbättrar sömn.
Sänker stress och förbättrar din stresstålighet.
Få ett bättre liv, trots smärta.
Nedstämdhet och oro minskar.
Stärker immunsvar - bidrar till läkning av flera olika           sjukdomstillstånd.
Utvecklar dig i ditt ledarskap.


Regelbundenhet är avgörande för hur stor effekten blir.


Jon Kabat-Zinn introducerade mindfulness år 1979 i USA som en metod för att minska stress och smärta. Programmet MBSR som från början utformades för patienter med stress och kronisk smärta, fann man att med tiden även hjälpte människor med andra besvär och gjorde det också möjligt för flertalet utövare att leva ett rikare och mera tillfredsställande liv. Programmet har omformats till ett tidsbegränsat, upplevelsebaserat och psykopedagogiskt program med hemuppgifter och har fått stor spridning i hela världen bland annat inom arbetsliv, friskvård, föräldraskap, förlossning, hälso och sjukvård, idrott och inom skola.


MBSR programmet omfattar 8 veckors undervisning i grupp, egen övning hemma, samt mindfulness i vardagssituationer. Tekniker som lärs ut är djupandning, kroppsscanning, sittande och gående meditation, mindfulnessyoga, uppmärksamhetsträning, visualiseringar med mera.


Syftet med en 8-veckors MBSR-kurs är att deltagarna ska få lära sig verktyg för att hantera stress och öka livskvaliteten, samt få en egen upplevelsebaserad erfarenhet av mindfulness som ett förhållningssätt till livet.


Vi träffas en gång i veckan (2 timmar) samt har en heldagsretreat som är under tystnad. Hemuppgifterna innefattar både meditationsträning hemma samt mindfulness i vardagen. 8-veckors MBSR-kursen är evidensbaserad och bygger på mer än 30 års forskning.


MBSR programmet har utvärderars i flera välkontrollerade studier.


Är du intresserad  av att gå en kurs?
Kurser på kommande. Kontrollera kurskalender på länken Kurser till vänster eller ta kontakt!
Tfn: 050-5189146  E-mail: info@meaharmonie.fi