Back to the roots - Hälsa och välmående

Frigörande dans och Mindfulness

FRIDANS - MOTION FÖR KROPP OCH SJÄL

Frigörande dans är din egen dans. Ett sätt att motionera med egna rörelser och uppmärksamheten riktad inåt. En motion som inbegriper hela dig, både kropp och själ.

Kroppen vill gärna röra sig och den har oändliga möjligheter. I vår vardag rör vi oss inom begränsade ramar, därför blir vårt rörelsemönster begränsat.

I den frigörande dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser som vi inte brukar göra. Vi låter kroppens vishet, lust och motstånd komma till uttryck i dansen. Vi blundar eller kisar för att utestänga omvärlden och koncentrerar oss på oss själva. Inga krav, inga bestämda steg, inget rätt eller fel. Vi låter musik från olika kulturer inspirera oss.

Den frigörande dansen tillåter och uppmuntrar dig:
  • att öka ditt kroppsmedvetande
  • till medveten närvaro
  • att stärka din självkänsla och din självinsikt
  • till rörelseglädje
Den frigörande dansen kan också vara:                        
  • ett roligt och kravlöst sätt att motionera på
  • ett sätt att minska stress och slappna av
  • ett sätt att lösa upp spänningar i muskler
  • en meditation i rörelse som stärker det indre lugnet och aktiverar livsenergi
  • ett sätt att komma närmare sitt emotionella liv och våga tillåta och uttrycka sina känslor


Du väljer sjäv vad du vill få ut av din dans. Alla kan dansa, oavsett ålder, kön kondition eller förkunskaper.

Den frigörande dansen kan användas på olika sätt och anpassas till olika målgrupper, t.ex barn och ungdomar, vuxengrupper, företag, hälsovård, motionsgrupper med avslappning, friskvård, utbrända, handikappade m.fl

“ ATT HITTA SIN EGEN DANS GER FRIHET ATT VARA SIG SJÄLV OCH EN ENERGIKICK MITT I VARDAGEN “

Som dansinspiratör leder jag dig genom t.ex

Kropps eller landningsdansen; Att dansa genom kroppen är ett sätt att landa hemma hos sig själv.

De sju rytmerna; Flöde, tydlighet, lätthet mfl är livets rytmer som kan förtydliga känslor, främjar utveckling och frigör rörelseenergi.

Andningsövningar; Andningen är den främsta förbindelse mellan kropp och själ.

Mindfulnessövningar, avslappningsövningar.

Visualiseringsövningar, jordning, de fyra elementen och temadans kan även ingå . Alla danspass innehåller kroppsdansen och andningsövningar, i övrigt varierar innehållet beroende på grupp.