Back to the roots - Hälsa och välmående

Mindfulness

MINDFULNESS - MEDVETEN NÄRVARO

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som innebär att se verkligheten som den är, stanna upp och avsiktligt lägga märke till kroppen, känslorna, sinnet och det som sinnet är uppfyllt av. Att vara mindfull är att vara uppmärksam och medveten i nuet, att uppleva stunden som den är, att leva här och nu.

Detta leder till att det blir lättare att hantera vardagliga situationer, uppmärksamma kroppens signaler, göra medvetna val och beslut och förmågan att styra våra liv ökar.
Mindfulness är forskningsbaserat och forskningsresultat visar att mindfulnessträning bidrar bland annat till:

- Ökad självkännedom och självacceptans
- Minskad oro och stress, större lugn
- Bättre koncentration och fokus
- Ökad glädje och livskvalitet
- Stärkt immunsvar, bättre sömn
- Mindre smärta
- Lägre blodtryck
- Ökad empati
- Positiva effekter på hjärnan

Mindfulness kan vara ett sätt att ta befäl över sitt eget liv, relationerna till familj, arbete, omvärlden, men först och främst till sig själv som människa. Mindfulness är upplevelsebaserat.

Föreläsningar och information om mindfulness och mindfulness i vården.

Är du intresserad  av att gå en kurs?
Kontrollera kurskalender på länken Kurser till vänster eller ta kontakt!
Tfn: 050-5189146  E-mail: info@meaharmonie.fi eller mainonen@hotmail.com

Mindfulnessdag.


För dig som vill lära dig mer om mindfulness (medveten närvaro) och praktisera det själv i din vardag. 

Denna dag ger dig en upplevelse utav meditation och stillhet samt även kunskap om grundläggande mindfulnesstekniker, redskap som du kan använda dig av både i din vardag, i dina relationer och i ditt arbetsliv.